::G.R.A.C - Trung Tâm Nghiên Cứu và Ứng Dụng Địa Chất::

  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • red color
  • green color
 
Buổi làm việc của thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu Buổi làm việc của thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc về dự án xây dựng cơ sở dữ liệu ...
HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THUẤN VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ ASOMM LẦN THỨ 12 VÀ ASOMM+3 LẦN THỨ 5 TẠI BRUNEI DARUSSALAM HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG NGUYỄN VĂN THUẤN VÀ ĐOÀN VIỆT NAM THAM DỰ ASOMM LẦN THỨ 12 V...
 
You are here: Trang Chủ Đào Tạo Chuyên ngành Địa chất Dầu khí
Chuyên ngành Địa chất Dầu khí PDF. In Email
Chủ nhật, 13 Tháng 3 2011 21:23

Trưởng bộ môn: ThS Bùi Thị Luận

Bộ môn được thành lập năm 1994 với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực địa chất dầu khí và địa chất khoáng sản rắn. Bộ môn đảm nhận đào tạo bậc đại học chuyên ngành Địa chất Dầu khí và Địa chất Khoáng sản cũng như tham gia đào tạo sau đại học chuyên ngành Địa Chất và Thạch học - Khoáng vật học - Địa Hóa học. Trải qua 10 năm, bộ môn đã góp phần đào tạo cung cấp một số nhân lực cho các Viện nghiên cứu, Liên đoàn Bản đồ Miền nam và các cơ quan điều tra khoáng sản của nhà nước ở Miền Nam, Viện Dầu khí và các Công ty Dầu khí trong nước cũng như nước ngoài đang đầu tư tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí ở thềm lục địa phía Nam Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ địa chất định lượng, các công nghệ chuyên sâu và mô hình hoá - mô phỏng phục vụ công tác tìm kiếm - thăm dò dầu khí. Nghiên cứu các chế độ hình thành, lưu trữ, bảo tồn, phá hủy các loại bẫy dầu khí. Nghiên cứu cấu trúc các bẫy chứa dầu khí, tính toán trữ lượng tiềm năng, trữ lượng thu hồi và các điều kiện khai thác mỏ.

Hướng nghiên cứu chính:

- Địa hóa Dầu khí.
- Giải đoán Tài liệu Địa chấn Phản xạ.
- Minh giải Tài liệu Địa vật lý Giếng khoan.
- Tìm kiếm Thăm dò các mỏ Dầu khí.
- Địa chất Khai thác Dầu khí.
- Môi trường Trầm tích.
- Địa chất Khoáng sản Đại cương.
- Cổ sinh phân loại

Hợp tác và nghiên cứu khoa học:

Bộ môn chú trọng hợp tác với các cơ quan sản xuất trong đào tạo đại học và sau đại học như:Viện Dầu Khí, Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí, Liên doanh Dầu khí Việt Xô, …

Sau ra trường có thể:

- Ứng dụng công nghệ địa chất định lượng, các công nghệ chuyên sâu và mô hình hoá – mô phỏng để phân tích bể trầm tích, mỏ phục vụ công tác tìm kiếm - thăm dò dầu khí
- Nghiên cứu các chế độ hình thành, lưu trữ, bảo tồn, phá hủy các loại bẫy dầu khí
- Nghiên cứu cấu trúc các bẫy chứa dầu khí, tính tóan trữ lượng tiềm năng, trữ lượng thu hồi và các điều kiện khai thác mỏ

Nơi công tác sau khi tốt nghiệp:

- Các công ty dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam, các Liên đoàn địa chất
- Các công ty dầu khí và dịch vụ kỹ thuật dầu khí đa quốc gia
- Viện nghiên cứu và trường đại học.

Comments (0)Add Comment

Write comment

busy
 

Trực Tuyến

Hiện có 99 khách Trực tuyến

Ban Quản Trị

Các thành viên : 717
Nội dung : 138
Liên kết web : 5
Số lần xem bài viết : 582378

Bình Chọn

Khoa học địa chất bạn quan tâm ?